082.crimea.ua

Нова хим, компания

Товары (услуги)

Наименование: Биохлор
Описание: Дезинфицирующее средство на основе гипохлорита натрия(7-9%)
Цена: 35